Dịch vụ
Tổng Quan MEP
 
Kỹ thuật MEP là khoa học và nghệ thuật lập kế hoạch, thiết kế và quản lý các hệ thống MEP của một tòa nhà. Một công ty thiết kế MEP chuyên về những kỹ năng đó, còn được gọi là các công ty tư vấn kỹ thuật cơ khí, điện, và hệ thống ống nước, họ rất quan trọng trong tất cả các giai đoạn của quá trình xây dựng. Họ hỗ trợ ra quyết định, dự toán chi phí, quản lý xây dựng, tài liệu, quản lý tòa nhà và bảo trì tòa nhà.