Dịch vụ
Tổng quan An Toàn Lao Động
 
Địa điểm xây dựng là các hoạt động năng động nơi công nhân tham gia vào nhiều hoạt động có thể khiến họ gặp phải nhiều nguy cơ an toàn khác nhau, chẳng hạn như vật rơi, làm việc từ mái nhà hoặc giàn giáo, tiếp xúc với thiết bị xây dựng nặng hoặc sử dụng mạch điện tạm thời khi vận hành thiết bị điện.