typical-phone (+84) 085 675 68 68
envelope info@cbcons.com.vn
map 176A Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

VIETNAM TRIM PARK

VIETNAM TRIM PARK
Investor Shimada Shoji Co., Ltd
Nation Viet Nam
Area 35.705 m2
Location Binh Duong
Address LOT 21-1, 21-2, 21-3, Road No. 8B, Protrade International Tech Park, An Tay Commune, Ben Cat Town
Trạng thái Hoàn thành