NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI
Investor Provimi Co., Ltd. (Cargill Vietnam)
Nation USA
Area 60.000 m2
Location Dong Nai
Address Road no.5, Giang Dien IP, Trang Bom, Dong Nai
Trạng thái Hoàn thành