HẢI TRÍ - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU

HẢI TRÍ - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU
Investor Hai Tri Corp
Nation Viet Nam
Area 30.000 m2
Location Soc Trang
Address Block K, An Nghiep IP, An Hiep Commune, Chau Thanh District, Soc Trang
Trạng thái Hoàn thành