JINYU TBR TIRE FACTORY - 2 MILLIONS PRODUCTS/YEAR

JINYU TBR TIRE FACTORY - 2 MILLIONS PRODUCTS/YEAR
JINYU TBR TIRE FACTORY - 2 MILLIONS PRODUCTS/YEAR
Investor Jinyu (VN) Tire Co., Ltd
Nation Viet Nam
Area 28.000 m2
Location Tay Ninh
Address Block 09-2, N8 Street, Phuoc Dong IP, Don Thuan commune, Trang Bang District
Trạng thái Đang thi công