typical-phone (+84) 085 675 68 68
envelope info@cbcons.com.vn
map 176A Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

IMG Phuoc Dong

IMG Phuoc Dong
IMG Phuoc Dong
Investor IMG PHUOC DONG JOINT STOCK COMPANY
Nation Viet Nam
Area 38.400 m2
Location Long An
Address 826B Street, Phuoc Dong Commune, Can Duoc District, Long An Province
Trạng thái Đang thi công