typical-phone (+84) 085 675 68 68
envelope info@cbcons.com.vn
map 176A Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Duong Vinh Hoa Packaging Factory - Phase 2

Duong Vinh Hoa Packaging Factory - Phase 2
Duong Vinh Hoa Packaging Factory - Phase 2
Investor Duong Vinh Hoa Packaging Co., Ltd
Nation Viet Nam
Area 42.997 m2
Location Long An
Address Block D20-D26, Street No.03, Hai Son IP, Duc Hoa District, Long An Province
Trạng thái Đang thi công