C.P CA MAU

C.P CA MAU
C.P CA MAU
Investor C.P. Vietnam Corporation
Nation Viet Nam
Area 177.100 m2
Location Ca Mau
Address Block B5, Khanh An IP, U Minh District, Ca Mau Province
Trạng thái Đang thi công