typical-phone (+84) 085 675 68 68
envelope info@cbcons.com.vn
map 176A Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

AN VIET PHAT

AN VIET PHAT
AN VIET PHAT
Investor An Viet Phat Group
Nation Viet Nam
Area 50.000 m2
Location Ha Tinh
Address Vung Ang Economic Zone, Ky Anh, Ha Tinh
Trạng thái Đang thi công