Nhà máy sản xuất lốp COFO Việt Nam

Nhà máy sản xuất lốp COFO Việt Nam
Investor COFO Vietnam Co., Ltd
Nation China
Area 330.000 m2
Location Thanh Hoa
Address Bim Son, Thanh Hoa
Trạng thái Hoàn thành