Nhà máy Entobel

Nhà máy Entobel
Investor Entobel Viet Nam Co., Ltd
Nation Belgium
Area 50.000 m2
Location Ba Ria - Vung Tau
Address Ba Ria, Vung Tau
Trạng thái Hoàn thành