Tin tức

HỘI THẢO: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ THÁCH THỨC

Sunday 06-11-2022
Sáng ngày 17/09/2022, Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên CBC đã cùng nhau tham dự Hội thảo - VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ THÁCH THỨC. Đây là cơ hội để Ban giám đốc chia sẻ những khó khăn mà công ty đã vượt qua sau ảnh hưởng từ dịch Covid - 19, đồng thời cũng khẳng định mạnh mẽ sứ mệnh, tầm nhìn và những mục tiêu quan trọng trong giai đoạn 2022 - 2024.