Tin tức

Hội thảo nội bộ với chuyên đề “THẤU HIỂU & GẮN KẾT ĐỂ THÀNH CÔNG”

Saturday 20-06-2020

Hội thảo nội bộ với chuyên đề “THẤU HIỂU & GẮN KẾT ĐỂ THÀNH CÔNG” do chuyên gia Lê Thanh Lâm dẫn dắt được phối hợp tổ chức giữa BMB, CBC & TOPPION đã được tổ chức vào ngày 5/6 tại Adora Nguyễn Kiệm, thu hút gần 250 nhân viên hưởng ứng tham gia.

Thông qua bộ công cụ phân tích hành vi D.I.S.C được chứng nhận bởi Extended DISC (Hoa Kỳ) và hướng dẫn “Giải mã kết quả hành vi” từ chuyên gia Lê Thanh Lâm, từng cá nhân sẽ hiểu được bản thân một cách khoa học. Từ đó giúp cải thiện giao tiếp tốt hơn và kết hợp làm việc có hiệu quả hơn với đồng nghiệp, quản lý và lãnh đạo để tăng gắn kết – thành công trong tổ chức.