Tin tức

ĐÀO TẠO NỘI BỘ 2022

Friday 01-07-2022

Tuần qua, Bộ phận Thiết kế và Biện pháp thi công (VP HCM) đã có buổi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về chuyên đề "Lớp vỏ bao che công trình" và "Chống thấm". Hoạt động đào tạo nội bộ được công ty tổ chức thường xuyên hằng năm để cập nhật những kiến thức mới và kinh nghiệm hay nhằm phát triển hơn nữa đội ngũ nhân viên hiện tại. Vì CON NGƯỜI là một trong những giá trị cốt lõi của CBC, con người chính là nội lực để công ty ngày một lớn mạnh.