Tin tức

CẬP NHÂT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN - NHÀ MÁY SẢN XUẤT LỐP COFO VIỆT NAM

Friday 18-11-2022
Với quy mô khoảng 330.000m2, Nhà thầu CBC thực hiện các hạng mục xây dựng 2 nhà xưởng (hơn 100m), mương lưu hóa, bể nước ngầm và các hạng mục phụ trợ khác. Đặc biệt nhất là 11 mương lưu hóa với kích thước dài 90m, rộng 12.5m, sâu 5m, phải đảm bảo được chất lượng thi công cao cũng như tiến độ chung của toàn dự án.