typical-phone (+84) 085 675 68 68
envelope info@cbcons.com.vn
map 176A Tran Ke Xuong St., Ward 7, Phu Nhuan District, HCMC, Viet Nam

NAM HA THANH PLASTIC

NAM HA THANH PLASTIC
Investor Nam Ha Thanh JSC
Nation Viet Nam
Area 15.000 m2
Location Ho Chi Minh
Address Tan Phu Trung IP, Cu Chi District